LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Chi bộ Chi cục Kiểm lâm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, Ngày 03/06/2024

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tham gia nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

          Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 16/5/2024 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 22/5/2024 của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng ngày 03/6/2024, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung của tác phẩm. Tham dự Hội nghị có 25 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ, chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Dương. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương khẳng định, hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.
          Đảng viên thuộc Chi bộ đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương trực tiếp truyền đạt các nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm. Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Tác phẩm làm sáng tỏ “Bản sắc đối ngoại “Cây tre Việt Nam”: “Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Tác phẩm khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 
          Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, hệ thống hóa, khái quát hóa các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tác phẩm đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới; góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương đề nghị cấp ủy Chi bộ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại đại biểu Đảng bộ Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu tất cả đảng viên tiếp tục nghiên cứu nội dung tác phẩm, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung và các giá trị cốt lõi của Tác phẩm./.
 
Mai Thị Huyền -  CHi cục Kiểm lâm Ninh Bình
 

            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3765555
Số người trực tuyến:25
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn