LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thứ Sáu, Ngày 07/06/2024

     Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, hướng đến mục tiêu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Có thể thấy, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả là hoạt động mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Thông qua việc kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm

được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan

     Nhận thức được vài trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp theo quy định Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 95/KH-KL ngày 27/12/2023 về kiểm soát TTHC năm 2024. Triển khai thực hiện Kế hoạch, hàng quý đơn vị đã tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, thời gian. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tham mưu Chi cục đề xuất cắt giảm thêm 05 giờ làm việc trong quy trình giải quyết đối với 02 TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chuẩn hóa tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 22/5/2024. Đơn vị đã nghiên cứu, tham mưu Chi cục đề xuất cung cấp 13/17 dịch vụ công trực tuyến một phần, 04/17 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 01/01 dịch vụ công trực tuyến một phần trong lĩnh vực Kiểm lâm tại Văn bản số 407/KL-NV ngày 27/5/2024. Bên cạnh đó, đơn vị đã thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các hạt kiểm lâm thuộc Chi cục thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan kiểm lâm sở tại theo quy định. Thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đúng quy định đối với 17 TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, 01 TTHC thuộc lĩnh vực Kiểm lâm (cấp tỉnh) tại trụ sở cơ quan, đồng thời cập nhật nội dung TTHC, quy trình nội bộ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tra cứu, tìm hiểu, thực hiện TTHC, theo dõi quá trình giải quyết của tổ chức, cá nhân.

     Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 07/6/2024, đơn vị đã tham mưu giải quyết 56 hồ sơ TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính

tại Trung tâm phục vụ hành chính công

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản quy phạm pháp luật mới nên việc rà soát cần nhiều thời gian nghiên cứu. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp; cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm.

     Vì vậy, để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

     - Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp để người dân và doanh nghiệp nắm bắt được quy trình khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh của công dân qua đường dây nóng về thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lí nghiêm minh, kịp thời cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

     - Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp để kịp thời kiến nghị đơn giản hóa hoặc đề nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

     - Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra thực hiện cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. và quan tâm, chỉ đạo, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ Nhân dân;

     Có thể nói Kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính hiệu quả sẽ đem đến những tác động tích cực đối với người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với đời sống người dân, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp trong những năm tới./.

Mai Thị Huyền - Chi cục Kiểm lâm


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3765594
Số người trực tuyến:21
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn