Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Sinh hoạt chuyên đề một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Thứ Năm, Ngày 04/07/2024

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh nâng cao sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng.

Trong những năm qua, cấp ủy Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Hằng năm, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đều xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện.

Năm 2024, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch số 01-KH/CB ngày 19/02/2024 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung: “Triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Giữ vững kỉ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất” và “Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác thể dục thể thao”. Tại mỗi buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đã nêu mục đích và ý nghĩa của nội dung sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên đề theo mỗi quý. Cuộc sinh hoạt tập trung đánh giá về lý do lựa chọn chuyên đề; thực trạng việc vấn đề được nêu; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nội dung, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đảng viên trong Chi bộ chú ý lắng nghe, có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về bố cục, nội dung, giải pháp và ý nghĩa của chuyên đề.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, từ đó, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề đảng viên tham gia ý kiến chưa nhiều. Một số báo cáo chuyên đề chưa phân tích, đánh giá đầy đủ, cụ thể những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề chưa rõ...

Quang cảnh một buổi sinh hoạt chuyên đề

Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Nâng cao nhận thức của Cấp uỷ và Bí thư chi bộ về nội dung, chất lượng sinh hoạt chuyên đề: Cấp ủy là hạt nhân đoàn kết, tiêu biểu về năng lực, trí tuệ của chi bộ, cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội. Bí thư chi bộ là người chủ trì mọi mặt hoạt động của chi ủy, chi bộ, là nhân tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Do đó, cấp ủy viên và bí thư chi bộ cần phải nhận thức đúng, có trách nhiệm cao về sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Cần nắm vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy trình, nội dung, hình thức, tính chất, yêu cầu của một buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng; các kỹ năng cần thiết trong chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ...

Hai là, xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ: Ngay từ đầu năm cấp ủy Chi bộ phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, xác định cụ thể thời gian, nội dung cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, ít nhất một quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ đảng hay đảng viên để chuẩn bị nội dung.

Ba là, phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề phải chu đáo, kỹ lưỡng: Trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã xây dựng, chi ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ cần nắm chắc năng lực, sở trường của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp theo từng quý. Khuyến khích đảng viên đăng ký nội dung chuyên đề để báo cáo trước chi bộ, từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ, đảng viên. Việc trình bày đề dẫn trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kĩ năng thuyết trình và kiến thức chuyên sâu về xây dựng Đảng.

Bốn là, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đúng quy định: Bí thư thông báo thời gian, nội dung sinh hoạt chuyên đề và cung cấp bản dự thảo chuyên đề cho đảng viên nghiên cứu trước.Từng đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu, thảo luận trong cuộc họp. Trong sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ là người chủ trì hội nghị; người được phân công chuẩn bị trình bày dự thảo chuyên đề trước chi bộ, báo cáo chuyên đề phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Chủ trì hội nghị định hướng, gợi ý và điều hành thảo luận. Cần phát huy dân chủ trong thảo luận, khuyến khích đảng viên phát biểu nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề, đồng thời đề xuất các biện pháp trong công tác lãnh đạo của chi bộ.

Năm là, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề: Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí chủ trì cuộc họp cần có nhận xét, đánh giá chi tiết, cụ thể những ưu, khuyết điểm của đảng viên được phân công xây dựng chuyên đề, rút ra những kinh nghiệm để những buổi sinh hoạt chuyên đề sau được tốt hơn.

Có thể nói sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề là những hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, là yêu cầu bắt buộc đối với các chi bộ. Do vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn, hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khắc phục những vấn đề ngại nói, không nói và sợ nói của đảng viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh./.

Mai Thị Huyền - Chi cục Kiểm lâm


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3790670
Số người trực tuyến:21
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn