Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm

Thứ Ba, Ngày 09/07/2024

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng. Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên: “Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên”. Thực hiện Nghị quyết, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển đảng viên giai đoạn 2022-2025.

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy Sở, sự phấn đấu của các đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn của đơn vị để cử các đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Từ năm 2022 đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên tăng lên đã góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; Chi bộ đã làm quy trình, thủ tục đề nghị Đảng cấp trên Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng rất quan tâm tới công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, từ năm 2022 đến nay, đã cử 02 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; cử 01 công chức tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị; 02 công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; 01 công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn do cấp trên tổ chức.

Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Chi cục Kiểm lâm

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh, thực hiện công tác phát triển đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên; khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai là, hằng năm, cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên, đề ra giải pháp cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi Chi bộ. Cần quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên, tôn trọng những ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan.

Ba là, tiếp tục tham mưu chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

         Bốn là, thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên./.

Mai Thị Huyền - Chi cục Kiểm lâm


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3790709
Số người trực tuyến:27
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn