THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

1. Đồng chí Vũ Nam Tiến

 

 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

- Ngày sinh: 16/9/1963

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Lĩnh vực phụ trách:


+ Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật.
+Trực tiếp phụ trách: Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Thanh tra; công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngành và đầu tư công của ngành; công tác cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác thực hiện Quy chế dân chủ của Sở.
+ Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
+Chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng- kỷ luật; Hội đồng khoa học và công nghệ; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức và Hội đồng lương của Sở.
+ Là chủ tài khoản của Sở bao gồm các nguồn kinh phí thường xuyên, đầu tư công và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được cấp có thẩm quyền giao.
+ Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

 

 

 - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở (Thường trực)

- Ngày sinh: 06/02/1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Lĩnh vực phụ trách:


+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác Văn phòng, xử lý các văn bản đi - đến; công tác Quản lý đầu tư xây dựng công trình lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công tác Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống giảm nhẹ thiên tai; công tác Nước sạch nông thôn, môi trường nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo chuyên môn đối với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty cổ phần Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Hội Cựu chiến binh Sở.
+ Được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.
+ Được chủ tài khoản ủy quyền công tác tài chính của Cơ quan Sở.
+ Phụ trách địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn.
+ Phụ trách đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý và xây dựng công trình; Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình; Công đoàn ngành.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Trần Văn Bách

 

 

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Ngày sinh: 28/12/1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Lĩnh vực phụ trách

+ Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; công tác Thủy sản; công tác Cải cách hành chính, Bộ phận một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; công tác quân sự, quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ cơ quan; công tác dân vận; Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong ngành Nông nghiệp và PTNT do UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.
+ Tham gia công tác của Hội Nông dân tỉnh; Hội khuyến học; Hội sinh vật cảnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
+ Phụ trách địa bàn huyện Nho Quan và huyện Yên Mô.
+ Phụ trách đơn vị: Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Ngày sinh: 04/6/1972

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác Nghiệp vụ tổng hợp; công tác Khoa học - Công nghệ; công tác xây dựng Nông thôn mới, Phát triển nông thôn, kinh tế tập thể; công tác nông nghiệp công nghệ cao; công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư của Sở; công tác bình đẳng giới; Tham gia công tác của Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
+ Phụ trách địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư.
+ Phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp; Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại; Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

5. Đồng chí Đinh Văn Khiêm

 

 

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Ngày sinh: 16/6/1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp; công tác Khuyến nông.
+ Phụ trách địa bàn: huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn.
+ Phụ trách các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Hội làm vườn; Đoàn thanh niên Sở.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

  CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880813
Số người trực tuyến:33
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn