THANH TRA

+A =A -A

Bài viết về triển khai thực hiện chủ để năm 2018

Thứ Năm, Ngày 08/03/2018
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, ngày 05 tháng 2 năm 2018, Chi bộ Thanh tra Sở đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trong đó có nội dung triển khai, tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề

“Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
Chủ trì cuộc họp - Đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông qua các văn bản và tài liệu hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trong việc xây dựng và thực hiện chủ đề năm 2018 như: Văn bản số 10-KH/ĐU, văn bản số 14-HD/ĐU ngày 19/01/2018 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018; Đề cương tài liệu tham khảo học tập, sinh hoạt chủ đề năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình; văn bản số 43-CV/ĐU ngày 24/01/2018 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình.
Về mặt thực hiện của Chi bộ bao gồm cả tập thể và cá nhân (cán bộ, đảng viên, viên chức trong Chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở): Lãnh đạo đơn vị và Chi bộ thống nhất sinh hoạt chung, Đảng viên kiểm điểm trước chi bộ, quần chúng kiểm điểm trước cơ quan.
Việc thực hiện chủ đề năm 2018, theo hướng dẫn chia làm 3 bước, bắt đầu thực hiện từ tháng 2 năm 2018 và kết thúc trong tháng 12 năm 2018, chia làm 3 bước theo hướng dẫn.
Trong cuộc họp, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã tập trung thảo luận các vấn đề về việc thực hiện xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân nhất là tập trung vào các giải pháp: Xây dựng và thực hiện phong cách quần chúng, xây dựng và thực hiện phong cách dân chủ, xây dựng và thực hiện phong cách nói đi đôi với làm.
Kết thúc cuộc họp, đồng chí Bí thư Chi bộ Thanh tra Sở kết luận những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên, viên chức trong Chi bộ, cơ quan trong việc xây dựng và thực hiện chủ đề năm 2018; yêu cầu các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch, phương hướng phấn đấu của cá nhân; đồng chí thư ký chi bộ phối hợp với Bí thư chi bộ dự thảo kế hoạch chi tiết của chi bộ; sau đó chi bộ, cơ quan Thanh tra Sở sẽ tổ chức thảo luận, thông qua tại cuộc sinh hoạt thường kỳ vào tháng 3 tới./.
 

Người viết bài

Phạm Thị Bích Liên CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887318
Số người trực tuyến:34
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn