LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Tổ chức ký Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Chủ nhật, Ngày 07/04/2019
Thực hiện Quy chế phối hợp số 301/QCPH-CCKLVII-CCKLNB ngày 12/11/2015 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.

(Lãnh đạo 02 đơn vị trao đổi Kế hoạch phối hợp)


Ngày 04/4/2019 tại Ninh Bình, Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã tổ chức Tổ chức ký Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019.
Tham gia buổi lễ ký kết có đồng chí Lê Huy Hượng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng II, đồng chí Nguyễn Văn Dương Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình và các đồng chí cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị.
Trong những năm qua Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình và Chi cục Kiểm lâm vùng II đã chủ động phối hợp để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Để tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, theo nội dung kế hoạch ký kết năm 2019 hai đơn vị sẽ thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác phát triển rừng; theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp và các nghiệp vụ chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Tăng cường phương tiện, máy móc, thiết bị cần thiết trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình. Rà soát các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
3. Trao đổi thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản; phát triển rừng; theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng. Phát hiện sớm, xác minh, trao đổi thông tin về điểm cháy rừng của hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến trên trang Website Kiểm lâm. Rà soát các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
4. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc trong việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản; phát triển rừng; theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổ chức rà soát, đánh giá và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
5. Truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác, chế biến, vận chuyển, mua bán và cất giữ lâm sản trái pháp luật.
6. Kiểm tra chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của công chức Kiểm lâm; đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng kiểm lâm.
7. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thực hiện chuyển giao, tiếp nhận và áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý bảo vệ rừng.
(Lãnh đạo 02 đơn vị ký Kế hoạch phối hợp năm 2019)Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 36/KH-KL-VP ngày 18/01/2019 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức lao động Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình quyết tâm bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu giảm 10% số vụ vi phạm và 20% diện tích thiệt hại so với năm 2018.

Nguyễn Kiên Định -  Phòng QLBVR&BTTN CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887291
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn