HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 NĂM 2019

+A =A -A

Danh mục các quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia iso 9001:2008 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

Thứ Hai, Ngày 04/11/2019

 

           
TT Tên tài liệu Mã số Ghi chú
01
Sổ tay chất lượng
 
STCL Tải về
02  
Mục tiêu chất lượng
 
 MTCL Tải về
03  
Chính sách chất lượng
 
 CSCL Tải về

Các quy trình theo yêu cầu TCVN 9001:2008 (06 quy trình)
 
 04  
Quy trình kiểm soát tài liệu
 
 QT-01 Tải về
 05
Quy trình kiểm soát hồ sơ
 
 QT-02 Tải về
 06
Quy trình đánh giá nội bộ
 
 QT-03  Tải về
 07
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 
 QT-04 Tải về
 08
Quy trình thực hiện hành động khắc phục
 
 QT-05 Tải về
 09  
Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa
 
 QT-06  Tải về

Các quy trình hỗ trợ (03 quy trình)
 
10  
Quy trình quản lý công văn đi, đến
 
 QT-VP-01 Tải về
 11
Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
 
 QT-VP-02  Tải về
12
Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức
 
 QT-TCCB-01 Tải về

Các quy trình thủ tục hành chính (34 quy trình)
 
I
Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 quy trình)
 
13
Quy trình nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
 
 QT-KHTC-01 Tải về
II

Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (06 quy trình)
 
14
Quy trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
 
 QT-QLXDCT-01 Tải về
 15  
Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
 
 QT-QLXDCT-02 Tải về
 16  
Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
 
 QT-QLXDCT-03 Tải về
 17
Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm
 
 QT-QLXDCT-04 Tải về
18
Quy trình thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 
 QT-QLXDCT-05 Tải về
 19
Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 
 QT-QLXDCT-06 Tải về
III
Lĩnh vực Quản lý công sản ( 12 quy trình)
 
 20
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
 
 QT-KHTC-02 Tải về
 21  
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
 
 QT-KHTC-03 Tải về
 22  
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
 
 QT-KHTC-04 Tải về
 23
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a,b,c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 
 QT-KHTC-05 Tải về
 24
Quyết định điều chuyển tài sản công
 
 QT-KHTC-06 Tải về
 25
Quyết định bán tài sản công
 
 QT-KHTC-07 Tải về
 26
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
 
 QT-KHTC-08 Tải về
 27  
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
 
 QT-KHTC-09 Tải về
 28  
Quyết định thanh lý tài sản công
 
 QT-KHTC-10 Tải về
 29
Quyết định tiêu hủy tài sản công
 
 QT-KHTC-11 Tải về
 30
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
 
 QT-KHTC-12 Tải về
 31
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
 
 QT-KHTC-13 Tải về
IV
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường (03 quy trình)
 
32  
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
 QT-NVTH-01 Tải về
33  
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
 QT-NVTH-02 Tải về
34  
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
 
 QT-NVTH-14 Tải về
V
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác (02 quy trình)
 
35  
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
 
 QT-QLXDCT-07 Tải về
36  
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư
 
 QT-KHTC-15  Tải về
VI
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 quy trình)
 
37  
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
 
 QT-TTr-01 Tải về
38  
Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh
 
 QT-TTr-02 Tải về
VII
Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 quy trình)
 
39  
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
 
 QT-TTr-03 Tải về
VIII
Lĩnh vực tiếp công dân (01 quy trình)
 
40  
Tiếp công dân tại tỉnh
 
 QT-TTr-04 Tải về
IX
Lĩnh vực xử lý đơn thư (01 quy trình)
 
41  
Xử lý đơn tại cấp tỉnh
 
 QT-TTr-05 Tải về
X
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (05 quy trình)
 
42  
Kê khai tài sản, thu nhập
 
 QT-TCCB-02 Tải về
43
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
 
 QT-TCCB-03  Tải về
 44
Xác minh tài sản, thu nhập
 
 QT-TCCB-04 Tải về
 45  
Tiếp nhận yêu cầu giải trình
 
 QT-TCCB-05 Tải về
46


Thực hiện việc giải trình
 

 QT-TCCB-06 Tải về

 


            

 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3627437
Số người trực tuyến:15
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn