HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 NĂM 2019

+A =A -A

Danh mục ban hành văn bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Thứ Năm, Ngày 31/10/2019

 

TT Thời gian ban hành Nội dung Tài liệu
1 08/01/2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải về
2 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng. Tải về
3 20/01/2019 Giấy mời Họp Ban chỉ đạo ISO (kiện toàn lại); Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Công bố mục tiêu chất lượng; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Cơ quan Sở và các Phòng thuộc Sở. Tải về
4 25/01/2019 Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tải về
5 15/3/2019 Quyết định về việc bãi bỏ 04 quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình  Tải về
6 06/05/2019 Quyết định về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Tải về
7 16/05/2019  Quyết định ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.  Tải về
8 21/06/2019  Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  Tải về
9 02/08/2019 Công văn về việc cung cấp và hoàn thiện hồ sơ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.  Tải về
10 08/08/2019 Giấy mời Họp thông báo đánh giá nội bộ.  Tải về
11 12/08/2019 Kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019  Tải về
12 12/08/2019 Thông báo Chương trình và nội dung đánh giá nội bộ năm 2019  Tải về
13 27/08/2019 Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.  Tải về
14 05/09/2019 Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2019  Tải về
15 16/09/2019 Giấy mời Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống QLCL.  Tải về
16 01/10/2019 Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ năm 2019  Tải về
17 28/10/2019 Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  Tải về
18 29/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008  Tải về
19 01/11/2019  Giấy mời Hội nghị thông báo Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 năm 2019  Tải về
20 22/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 Tải về

  CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2870856
Số người trực tuyến:36
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn