HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 NĂM 2019

+A =A -A

Danh mục ban hành văn bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Thứ Năm, Ngày 31/10/2019

 

TT Thời gian ban hành Nội dung Tài liệu
1 08/01/2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải về
2 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng. Tải về
3 20/01/2019 Giấy mời Họp Ban chỉ đạo ISO (kiện toàn lại); Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Công bố mục tiêu chất lượng; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Cơ quan Sở và các Phòng thuộc Sở. Tải về
4 25/01/2019 Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tải về
5 15/3/2019 Quyết định về việc bãi bỏ 04 quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình  Tải về
6 06/05/2019 Quyết định về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Tải về
7 16/05/2019  Quyết định ban hành Danh mục áp dụng tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.  Tải về
8 21/06/2019  Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  Tải về
9 02/08/2019 Công văn về việc cung cấp và hoàn thiện hồ sơ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.  Tải về
10 08/08/2019 Giấy mời Họp thông báo đánh giá nội bộ.  Tải về
11 12/08/2019 Kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019  Tải về
12 12/08/2019 Thông báo Chương trình và nội dung đánh giá nội bộ năm 2019  Tải về
13 27/08/2019 Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.  Tải về
14 05/09/2019 Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2019  Tải về
15 16/09/2019 Giấy mời Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống QLCL.  Tải về
16 01/10/2019 Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ năm 2019  Tải về
17 28/10/2019 Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  Tải về
18 29/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008  Tải về
19 01/11/2019  Giấy mời Hội nghị thông báo Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 năm 2019  Tải về
20 22/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 Tải về

 


            

 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3627411
Số người trực tuyến:12
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn