ĐẢNG BỘ SỞ

+A =A -A

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thứ Ba, Ngày 17/01/2017
 Sáng ngày 09/01/2017, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 

 

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị; Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Tuyên Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Ủy viên BCH Đảng uỷ Sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Đại diện Công đoàn ngành, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên.
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; các ý kiến tham luận của các đại biểu và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2016.
Năm 2016, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; công tác tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; công tác chính sách đối với cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo Công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh).
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: Năm 2016, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục được chỉ đạo theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thế mạnh của từng vùng sản xuất; từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường, đảm bảo phát triển bền vững nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người nông dân. Tích cực chỉ đạo việc áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, tăng năng suất, đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong khâu thu hoạch. Công tác thú y được chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc môi trường, thanh tra chuyên ngành thú y, quản lý thuốc thú y,... được tiến hành thường xuyên. Lĩnh vực thủy sản có những bước phát triển mới, chú trọng mở rộng diện tích nuôi ruộng trũng cũng như khai thác tốt diện tích vùng bãi bồi ven biển. Các hoạt động nghiệp vụ về bảo vệ thực vật được thực hiện thường xuyên, đúng kế hoạch. Công tác khuyến nông được thực hiện gắn với chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên tất cả các mặt. Lĩnh vực bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản của tỉnh có bước phát triển. Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, có 20 xã và 01 huyện (Hoa Lư) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2016 (giá so sánh 2010) ước đạt 8.293 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2015, tăng 0,6 % so với kế hoạch; Sản lượng lương thực có hạt ước đạt: 491,5 nghìn tấn, đạt 98,1 % kế hoạch, giảm 1,3% so với 2015; Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt 105 triệu đồng (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 5%); Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 93,5% (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra); Xây dựng nông thôn mới: 01 huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Về lãnh đạo công tác tư tưởng: Đã triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên về công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ).
Về lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nông nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  trong toàn ngành Nông nghiệp & PTNT. 
Về lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; công tác chính sách đối với cán bộ theo Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015: Hiện nay, sau khi kiện toàn tổ chức Sở Nông nghiệp &PTNT có 06 phòng chuyên môn, 07 Chi cục, 09 đơn vị sự nghiệp, giảm 02 phòng chuyên môn, 01 Chi cục.
Về lãnh đạo Công tác xây dựng tổ chức Đảng: Năm 2016, có 21 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó 05 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 02 chi bộ mới thành lập không đánh giá; Có 54 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 295 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 14 đảng viên không đánh giá xếp loại; lãnh đạo Công tác đảng viên (Đã tổ chức tốt Lễ trao tặng Huy hiệu đảng cho 04 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;  kết nạp 22 đảng viên mới, xét đề nghị công nhận đảng chính thức đối với 19 đảng viên dự bị đúng thời hạn và quy trình; khen thưởng 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên được Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền). 
Công tác kiểm tra, giám sát: Năm 2016, đã kiểm tra: 02 cuộc về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 02 chi  bộ; 01 cuộc về lãnh đạo và tổ chức thực hiện học tập chuyên đề và sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 01 chi bộ; 01 cuộc về lãnh đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 01 chi bộ; 01 cuộc về  đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; Đã giám sát: 01 cuộc đối với 01 chi bộ và 01 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng.
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh): Đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các đoàn thể chính trị xã hội trong Sở nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và điều lệ của mỗi đoàn thể; thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ trong toàn Sở.
 
 
 
Đ/c Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT
Tặng Giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác Đảng năm 2016
 
 
 
Đ/c Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT
Tặng Giấy khen cho đại diện cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Đảng năm 2016
 
Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong toàn ngành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở để thực hiện nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu: Năm 2016, mặc dù Ngành nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường; thiên tai, bệnh dịch, nhất là ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đầu năm và bão số 1 vào cuối tháng 7 đã gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở đã đoàn kết thống nhất, tập trung chỉ đạo, nỗ lực khắc phục khó khăn thách thức nên sản xuất ngành nông nghiệp tiếp tục được đánh giá cao, tương đối toàn diện. Năm 2017, đề nghị các đơn vị tiếp tục Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ đạo đoàn thanh niên tiến hành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019 theo đúng quy định). Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dung công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn đến năm 2020”, và “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”. Chủ động xây dựng các chương trình phòng chống thiên tai dịch bệnh; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại xã Khánh Tiên theo tinh thần Quyết định 140 của Tỉnh ủy Ninh Bình. Phấn đấu năm 2017 đạt được các chỉ tiêu chính như sau: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (giá so sánh 2010) từ 2,2% trở lên; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt từ 110 triệu đồng trở lên; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 94%; 14 xã và thành phố Tam Điệp đạt chuẩn nông thôn mới./.
       
 Ban biên tập


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887193
Số người trực tuyến:35
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn