LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Thứ Tư, Ngày 24/01/2024

          Theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính có định nghĩa về kiểm soát thủ tục hành chính như sau: Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

          Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Văn bản số 3050/SNN-VP ngày 08/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình về xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024. Ngày 27/12/2023, Chi cục kiểm lâm Ninh Bình ban hành kế hoạch số 95/KH-KL về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.
          Thông qua Kế hoạch nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, duy trì công tác kiểm soát TTHC thành hoạt động thường xuyên, nề nếp của đơn vị. Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Thực hiện quyền giám sát của cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục trong việc thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác.
          Thông qua việc kiểm soát thủ tục hành chính để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính đồng bộ, rườm rà, phức tạp, chồng chéo; gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức qua đó phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
          Tại kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024, Chi cục đã đưa ra những nội dung cụ thể để triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC như: Tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; Dự thảo hồ sơ Quyết định công bố Danh mục TTHC đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp; Niêm yết công khai và triển khai thực hiện theo danh mục TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại đơn vị đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan như: Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Ninh Bình công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ kiểm soát TTHC.
 
Cán bộ Chi cục Kiểm lâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính
tại Trung tâm phục vụ hành chính công
          Chi cục giao cho Phòng Nghiệp vụ chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đúng nội dung, không bỏ sót thủ tục hành chính, đồng thời phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại (nếu có) của từng thủ tục hành chính để kiến nghị các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tiếp thu ý kiến của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức một cách hợp lý nhằm thực hiện tốt nhất công tác kiểm soát TTHC trong năm 2024.
Mai Thị Huyền - Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

 


            

 CÁC TIN KHÁC

HẠT KIỂM LÂM TAM ĐIỆP - CHI CỤC KIỂM LÂM NINH BÌNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Công bố 01 danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 01 Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp Huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành lâm nghiệp nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Đất ngập nước và phúc lợi cho con người
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3627460
Số người trực tuyến:15
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn