CHĂN NUÔI - THÚ Y

+A =A -A

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng hoặc hoàn thiện trước khi tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ Hai, Ngày 08/04/2024

 

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính là gì?

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính là quá trình rà soát, đánh giá, thiết kế lại quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả để tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, hiệu quả dựa trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
Mục đích thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính nhằm đạt được một số kết quả sau:
- Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết;
- Giảm đi lại, tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
- Giảm hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
- Giảm các bước phải xử lý trực tiếp hoặc thủ công của cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Các bước tái cấu trúc quy trình điện tử:
* Rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính
Căn cứ trên danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt, bộ, ngành chủ trì, phối hợp bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiến hành rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo hai loại là thủ tục hành chính đơn lẻ và nhóm thủ tục hành chính liên thông theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
* Đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
Việc đánh giá, tái cấu trúc quy trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. 
Cần đánh giá, xác định cụ thể các nội dung như sau:
- Xác định các hệ thống, cơ sở dữ liệu liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
- Đánh giá cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo các tiêu chí tái cấu trúc.
- Xây dựng sơ đồ quy trình điện tử.
* Tính toán chi phí tiết kiệm
Trên cơ sở phương án tái cấu trúc quy trình, thực hiện tính toán chi phí tiết kiệm đối với các nội dung đã được cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
* Xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống, tích hợp, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
* Đánh giá cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến
Việc đánh giá cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công là quá trình thường xuyên, liên tục trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc phản ánh, kiến nghị của đối tượng thực hiện dịch vụ để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Điều 29 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà -  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình
 

            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

Tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 01/7/2024
320/320 hồ sơ TTHC giải quyết sớm hạn trong Quý I năm 2024 thuộc thẩm quyền giải quyết Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình
Địa chỉ tra cứu kết quả pháp điển quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn
Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Thủy sản và hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3722149
Số người trực tuyến:14
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn