LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Thứ Ba, Ngày 11/06/2024

     Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp trong thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) đã được các cấp ủy, lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ và phát triển rừng ngày một tốt hơn.

     Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục đều xây dựng kế hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp để tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC với nội dung, hình thức đa dạng; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính. Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục đã tổ chức 01 hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực lâm nghiệp, với 38 lượt người tham dự gồm Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; Các đồng chí phụ trách công tác pháp chế, quản lý bảo vệ, phát triển rừng các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc Chi cục tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nói chung, về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng tới đông đảo quần chúng Nhân dân sinh sống gần rừng. Đã cử 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về “Kỹ năng phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức. Kiểm lâm địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới người dân các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, vận động người dân chấp hành, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với công tác tuyên truyền Chi cục đã củng cố tổ chức bộ máy và biên chế, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ XLVPHC.

Cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra xe ô tô vận có vận chuyển lâm sản trái pháp luật

     Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về thủ tục, hình thức, trình tự áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm chính xác, khách quan trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Kiểm lâm Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ về các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; phá rừng trái pháp luật, vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng…Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và bán lâm sản trên 100 triệu đồng; lâm sản tịch thu: 03 cá thể Cầy vòi hương; 01 cá thể Khỉ đuôi lợn thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 215 cá thể Chim các loại.

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp cũng gặp một số khó khăn và thử thách như đối tượng vi phạm thường xử dụng những thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng như trà trộn lâm sản hợp pháp và bất hợp pháp; sử dụng xe chở khách để vận chuyển; Lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý và công tác XLVPHC còn mỏng. Một số đối tượng sau khi bị xử phạt cố tình lẩn tránh, trì hoãn thi hành quyết định xử phạt.

     Do đó Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XLVPHC, trong thời gian tới cần chú trọng:

     - Đấy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

     - Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đy mạnh tuyên truyền, ph biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, t chức có liên quan.

     - Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng như lực lượng Công an; Quản lý thị trường…trong việc trao đổi thông tin và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

     - Đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm từng bước cải thiện điều kiện bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tố chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Mai Thị Huyền - Chi cục Kiểm lâm


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3765635
Số người trực tuyến:32
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn