HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020

+A =A -A

Danh mục ban hành văn bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Thứ Ba, Ngày 30/06/2020

STT

Số

 ký hiệu

Thời gian

ban hành

Nội dung

1

1099/KH-SNN

21/6/2019

Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2

07/QĐ-SNN

09/01/2020

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

3

45/KH-SNN

09/01/2020

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.

4

12/GM-SNN

03/02/2020

Giấy mời tổ chức lớp tập huấn tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu.

5

33/GM-SNN

19/3/2020

Giấy mời Hội nghị hướng dẫn viết mới và chuyển đổi Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

6

1079/GM-SNN

26/5/2020

V/v triển khai Văn bản số 324/UBND-VP6 ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh

7

1090/SNN-VP

28/5/2020

Công văn về việc rà soát, góp ý và cung cấp, bổ sung tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

8

1212/SNN-VP

10/6/2020

Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

9

1674/KH-SNN

05/8/2020

Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2020

10

1704/TB-SNN

07/8/2020

Thông báo chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2020

11

72/GM-SNN

10/8/2020

Giấy mời

12

608/QĐ-SNN

11/8/2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880746
Số người trực tuyến:25
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn