HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020

+A =A -A

Báo cáo số 477/BC-SNN ngày 12/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2020

Thứ Hai, Ngày 16/11/2020

Nội dung chi tiết: Tải về

Danh mục văn bản kèm theo:

 

STT

Số

 ký hiệu

Thời gian

ban hành

Nội dung

1

1099/KH-SNN

21/6/2019

Kế hoạch mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2

07/QĐ-SNN

09/01/2020

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

3

45/KH-SNN

09/01/2020

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.

4

474/QĐ-SNN

29/6/2020

Quyết định về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

5

340/BC-SNN

03/8/2020

Báo cáo kết quả rà soát các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2020

6

1674/KH-SNN

05/8/2020

Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2020

7

1704/TB-SNN

07/8/2020

Thông báo chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2020

72/GM-SNN

10/8/2020

Giấy mời

9

608/QĐ-SNN

11/8/2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT 

10

 

 

Báo cáo đánh giá tổng hợp

11

2219/TB-SNN

04/9/2020

Thông báo về việc xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015

12

 

 

Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015 tạ Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

13

815/QĐ-SNN

05/11/2020

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2870822
Số người trực tuyến:34
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn