THUỶ SẢN

+A =A -A

HƯỚNG DẪN KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2024

Thứ Ba, Ngày 09/01/2024

          Việc xác định mùa vụ nuôi phù hợp luôn là yếu tố hết sức quan trọng, góp phần tiên quyết vào thắng lợi của sản xuất tôm nước lợ trên địa bàn bãi ngang huyện Kim Sơn. Để chủ động mùa vụ sản xuất, hạn chế rủi do diễn biến thời tiết và dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình ban hành văn bản số 58/SNN-TS ngày 08/01/2024 chỉ đạo UBND huyện Kim Sơn và đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Sơn (thời gian được tính theo dương lịch) cụ thể:

           Nuôi tôm sú: thả giống từ tháng 3 đến hết tháng 9.

           Nuôi tôm thẻ chân trắng chính vụ: Thả giống từ tháng 3 đến tháng 9.

         Nuôi tôm nước lợ vụ đông: Thả giống từ đầu tháng 10 đến tháng 12 năm 2024 (Áp dụng đối với cơ sở có điều kiện cơ sở nuôi chủ động kiểm soát được nhiệt độ và các điều kiện nuôi khác trong mùa đông có thể thả nuôi tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng).

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND huyện Kim Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung sau:

1. Đối với UBND huyện Kim Sơn, chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2024. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt việc thả giống, điều chỉnh lịch thời vụ kịp thời khi có yêu cầu để phù hợp với thực tế sản xuất; Phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm dịch nguồn tôm giống nhập về thả nuôi trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Báo cáo thường xuyên tình hình nuôi tôm nước lợ của địa phương để có giải pháp khắc phục kịp thời đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất tôm nước lợ của tỉnh.

2. Các đơn vị chuyên môn như Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập tôm giống về thả nuôi trên địa bàn huyện Kim Sơn; Thực hiện đăng ký, cấp Giấy xác nhận đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, giám sát dịch bệnh để kịp thời khuyến cáo hộ nuôi, khống chế dịch bệnh bùng phát trên tôm nuôi nước lợ; Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới, khuyến cáo người nuôi tôm thực hiện quy trình nuôi nhiều giai đoạn và thả giống cỡ lớn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trên tôm nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cho người nuôi.

          Để đảm bảo hiệu quả nuôi tôm nước lợ năm 2024, đề nghị địa phương và đơn vị chức năng có liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo sản xuất, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các hộ nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện Kim Sơn khung lịch mùa vụ thả giống năm 2024 để người nuôi tuân thủ và thực hiện, duy trì ổn định hoạt động sản xuất./.

Đặng Thị Thu Trang - Chi cục Thủy sản


            

 CÁC TIN KHÁC

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
CHI CỤC THỦY SẢN NINH BÌNH RA QUÂN CHỐNG SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC, CÁC NGƯ CỤ BỊ CẤM ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN DỌC TUYẾN SÔNG ĐÁY, SÔNG VÂN TẠO CHO NGƯỜI DÂN YÊN TÂM THẢ CÁ DỊP LỄ ÔNG CÔNG ÔNG TÁO
BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RÉT CHO THỦY SẢN
Kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU)
MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý VỀ THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CỞ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3627393
Số người trực tuyến:15
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn